В края на 2022 година Националния Съвет по цени и реимбурсация на лекарствени продукти създаде мобилно приложение, което позволявава проверка на регистрираната цена на лекарствени продукти по търговско наименование или по международно непатентно наименование само за лекарствени продукти, които са включени в Позитивния лекарствен списък. Съществува и допълнителна възможност за сканиране на баркода от опаковката на лекарствения продукт като мобилното приложение използва в реално време актуални данни от базата данни за регулираните продажни цени на лекарствените продукти. Повече информация можете да намерите тук: https://ncpr.bg/bg/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B8-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8.html a самото приложение можете да изтеглите от Google Store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sirma.drugprices.drug_prices_online