Ние осигуряваме пълноценна оценка спрямо местните изисквания, подготвяме, подаваме и проследяваме уведомления за медицински изделия. Ако желаете да кандидатствате за реимбурсация на Вашето медицинско изделие, и ако то е в списъка на реимбурсираните изделия, ние ще направим необходимото, за да впишем Вашето изделие в електронната база данни на Изпълнителната агенция по лекарствата и да осигурим неговото реимбурсиране.

Като част от услугата по уведомяване за пускане на медицинско изделие на пазара, ние можем да подготвим необходимите преводи и да адаптираме Вашите данни върху опаковките съгласно актуалните изисквания.

А ако вече сте изготвили свой текст, ние можем да оценим дали той е подходящ за пазара и неговите изисквания.

В случай, че ви е необходим упълномощен представител за вашите медицински изделия в Европейското пространство, по смисъла на чл. 11 от MDR, моля свържете се с нас.