Тъй като румънската и българската системи за ценообразуване и реимбурсация се базират на референтни цени в други Европейски държави, Вашето ценообразуване и подаване на съпътстваща документация трябва да бъде внимателно планирано, за да се избегнат възможни препятствия в маркетирането на продуктите Ви в останалите Европейски държави.

Можем да Ви консултираме относно всички апекти на ценообразуването и реимбурсирането на лекарствени продукти, в съответствие с актуалните изисквания.
Тази услуга включва преводи и легализация на всички изискуеми документи, както и подготвка на заявления и декларации съгласно съществуващите шаблони на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствени продукти.

Разбира се, след подаването ние проследяваме Вашата преписка, осъществяваме комуникация с експертите и администрацията, докато се уверим, че процедурата е достигнала своя успешен край и Вашият продукт е получил цена и ниво на реимбурсация, съгласно нормативната база.