От 21.08.2022 г. влиза в сила нов aнекс 21 „Внос на лекарствени продукти“ от Европейското ръководство за добра производствена практика (EU GMP Guide). Съгласно приложение 21, след като партида от лекарствен продукт е била физически внесена в държава от ЕС/ЕИП, включително оформяне от митническия орган на входната територия, тя подлежи на сертифициране или потвърждение от квалифицирано лице (QP). За повече подробности относно тази актуализация можете да се информирате от тук: https://ec.europa.eu/health/latest-updates/eudralex-volume-4-eu-guidelines-good-manufacturing-practice-medicinal-products-human-and-veterinary-2022-02-21_en