След 09 ноември 2020 г. за всички процедури, които се подават през CESP отпада изискването за подаване на досиета (секвенции) на електронни носители (CD/DVD). За всички останали процедури (разрешения за употреба, подновяване на разрешения за употреба, промени на РУ), при които досиетата (секвенциите) не са подавани през CESP, изискването остава валидно.