С решение на Министерски съвет No. 660 от 18 септември 2014 година, за председател на Националния съвет по цени и реимбурсация на лекарствени продукти в Република България бе избран проф. Николай Данчев, дългогодишен водещ експерт в областта на фармакологията, заместник-декан и преподавател във Фармацевтичния факултет към Медицински Университет - София, автори и съавтор на над 120 научни публикации в областта на фармацията.