Считано от 02.01.2014 г., при подаване на документи за извършване на административна услуга, се прилага документ за платена такса към банковата сметка на ИАЛ, без извършена заверка от съответния финансов отдел. Тази нова услуга значително улеснява компаниите в подготовката им на документи, тъй като отпада необходимостта от допълнителна заверка на платежните документи.