След 28 Януари 2022 г. вашето дружество трябва да е регистрирано в OMS, преди подаване в ИАЛ на заявление за издаване или промяна на разрешение за производство или внос (както и за разрешение за търговия на едро с лекарствени продукти).

Повече информация за OMS и съответната функционалност можете да намерите тук: https://www.ema.europa.eu/en/human-regulatory/research-development/data-medicines-iso-idmp-standards/spor-master-data/organisation-management-service-oms