Изпълнителната агенция по лекарствата публикува информация на сайта си, че приема за допустимо поставянето на QR-codes или 2D баркодове, които са предназначени конкретно за целите на производствения процес, контрол на наличностите или като мерки за предотвратяване фалшифицирането на лекарствените продукти.

Тези кодове не би трябвало да предоставят каквато и да е допълнителна информация, която би могла да бъде обърка потребителите.

Въпреки това, добавянето на какъвто и да е символ или пиктограма върху вторичната опаковка на лекарствените продукти става само след одобряване на изменението на опаковките, съобразно чл. 18 от Наредба № 27 за изискванията към данните и документацията за разрешаване за употреба и регистрация на лекарствени продукти.