Предоставя решения на вашите регулаторни въпроси

 • Регулаторни услуги

  За фирми в сферата на здравеопазването и фармацията
 • Лекарствена безопасност

  Проследяване на профила на безопасност на Вашите продукти и мониториране на медицинската периодика за потенциални нежелани реакции
 • Информация

  Своевременно информиране за всички новости и изисквания в нормативните актове, касаещи лекарствени продукти и лекарствена безопасност
 • 1
 • 2
 • 3

Уведомления за козметични продукти

Ако търсите локален представител за Вашите козметични продукти в България и Румъния, можете да разчитате на нашия професионален подход в изготвянето на уведомления за Вашите продукти и последващото им подаване към съответната инстанция.

Вашите продукти, както и етикетирането им и инструкциите за употреба трябва да отговарят на изискванията на Директива 76/768/EEC, Регламент (EC) No 1223/2009 и Българското законодателство в областта на етикетирането на козметични продукти (Наредба № 36 от 30.05.2005).

Като част от тази услуга ние също подготвяме преводи и /или адаптираме Вашите текстове, за да постигнем съответствие с местните разпоредби и актуални изисквания. А ако вече сте изготвили свой текст, ние можем да оценим дали той е подходящ за пазара и неговите изисквания.