Предоставя решения на вашите регулаторни въпроси

 • Регулаторни услуги

  За фирми в сферата на здравеопазването и фармацията
 • Лекарствена безопасност

  Проследяване на профила на безопасност на Вашите продукти и мониториране на медицинската периодика за потенциални нежелани реакции
 • Информация

  Своевременно информиране за всички новости и изисквания в нормативните актове, касаещи лекарствени продукти и лекарствена безопасност
 • 1
 • 2
 • 3

Националният съвет по цени и реимбурсация има нов председател

С решение на Министерски съвет No. 660 от 18 септември 2014 година, за председател на Националния съвет по цени и реимбурсация на лекарствени продукти в Република България бе избран проф. Николай Данчев, дългогодишен водещ експерт в областта на фармакологията, заместник-декан и преподавател във Фармацевтичния факултет към Медицински Университет - София, автори и съавтор на над 120 научни публикации в областта на фармацията.