Предоставя решения на вашите регулаторни въпроси

 • Регулаторни услуги

  За фирми в сферата на здравеопазването и фармацията
 • Лекарствена безопасност

  Проследяване на профила на безопасност на Вашите продукти и мониториране на медицинската периодика за потенциални нежелани реакции
 • Информация

  Своевременно информиране за всички новости и изисквания в нормативните актове, касаещи лекарствени продукти и лекарствена безопасност
 • 1
 • 2
 • 3

От 02.01.2014 отпада необходимостта от заверка на платежни документи към ИАЛ

Считано от 02.01.2014 г., при подаване на документи за извършване на административна услуга, се прилага документ за платена такса към банковата сметка на ИАЛ, без извършена заверка от съответния финансов отдел. Тази нова услуга значително улеснява компаниите в подготовката им на документи, тъй като отпада необходимостта от допълнителна заверка на платежните документи.